Natuurlijke tuinen door natuurtuinen.be

25 jaar ervaring in natuurlijke tuinaanleg

Ruim 25 jaar zijn wij als tuinarchitect en aanlegger aan het werk in het creëren van groen allerlei. Na vele jaren aanleg van meerdere soorten tuinen zijn wij gegroeid naar een bedrijf dat zich toelegt op “natuurrijke tuinen”. Respect voor inheemse flora en fauna ligt ons nauw aan het hart. Onze aangelegde tuinen hebben een uitgesproken faunaminnend karakter met o.a. bloemenweides, amfibiënpoelen, bij- en vlindervriendelijke planten en bes- en vruchtdragende struiken voor vogels.

Daarnaast beschikken wij over een kleine kwekerij van planten en bomen die de inheemse fauna ten goede komt door hun bloemen en bessen. Wij leggen ons toe op de verkoop van grotere struiken, vaste planten en bomen zodat bij een latere aanplanting in een bestaande tuin geen al te grote groeiachterstand optreedt ten overstaande van het geheel. Verder kan men bij ons ook steeds terecht voor de grondstoffen die onontbeerlijk zijn voor tuinaanleg (boomschors, groenkompost,…) en voor bloemzaden, het basisbestanddeel van bloemenweides. Onze voorraadlijst is te verkrijgen na aanvraag via mail.

Onze eigen tuin en kwekerij zijn het “levende” bewijs van deze natuurlijke trekpleister: Reeds 78 soorten vogels werden gespot met als hoogtepunt het settelen van een koppel torenvalken, bosuilen en kerkuilen binnen hetzelfde jaar. Daarnaast zijn de kolibrivlinder en neushoornkevers steeds terugkerende gasten. Kikkers, salamanders, padden en libellen gebruiken op hun beurt de amfibiënpoel om hun nageslacht te verzekeren.

Sinds kort beschikken we ook over een “plantenevolutiepad” in onze kwekerij. Dit biedt de mogelijkheid om via een wandelpad kennis te maken met de evolutie van de begroeiing in de kempen door de eeuwen heen. Men ziet de plantensoorten veranderen van de oertijd tot nu, met een knipoog naar de planten van de toekomst.

In Juni 2015 hebben we het geluk gehad om het onderwerp te zijn van een van de reportages van het programma Groenland van zender één. Deze reportage gaat uiteraard over natuurlijk aangelegde tuinen. Klik hier om deze te bekijken.

Een bloemenweide in praktijk

Bloemenweides kunnen grofweg onderverdeeld worden in 3 categorieën.

Type 1 : éénjarige bloemenweide (o.a. klaproos, korenbloem, kamille, bolderik ) al dan niet gecombineerd

 • met granen (wildakker).
 • Zaaien in september – oktober geeft bloei in mei – juni – juli.
 • Zaaien in april – mei geeft bloei in juli – augustus – september.
 • Maaien in februari – maart geeft vogels in de winter zaden te eten en insecten
 • een schuilplaats.
 • Na het maaien de grond licht losharken of verluchten.
 • Jaarlijks terug bij zaaien.

Type 2 kortlevende bloemenweide met eenjarige- en tweejarige (o.a. slangenkruid, teunisbloem, kaardenbol) en met vaste planten die vanaf het tweede jaar bloeien (o.a. margriet, lupinen, dagkoekoeksbloem).

 • Zaaien in april – mei geeft bloei van juni tot september – oktober.
 • Maaien in februari – maart geeft vogels wintervoer en insecten een schuilplaats.
 • Na 3 à 4 jaar dient men de bodem ook los te harken en bij te zaaien. (Men kan ook jaarlijks 1/3 van de oppervlakte bewerken en bij zaaien)
 • Vergrassing? Ratelaar parasiteert op grassen en onderdrukt ze.
 • Oktober - november: maaien van vergraste deel, losharken en ratelaar zaaien.

Type 3 : Doorlevende bloemenweide (o.a. beemdooievaarsbek, echte koekoeksbloem, grote pimpernel, duifkruid)

 • Zaaien in april – mei of september – oktober, geeft pas bloei vanaf het 2de of 3de jaar.
 • Maaien 1 à 2x per jaar: juni – juli en oktober – november of februari – maart.
 • Vergrassing? Ratelaar parasiteert op grassen en onderdrukt ze.
 • Oktober - november: maaien, losharken en ratelaar zaaien op vergraste deel.
 • Een weide met ratelaar pas half juli de 1ste maal maaien!!

Een doorlevende bloemenweide (type 3) is ecologisch het meest waardevol .Type 2 lijkt aantrekkelijk omdat het onmiddellijk bloei geeft. Een zadenmix van beide geeft echter weinig succes omdat type 2-planten overwegend pioniersplanten zijn die sneller en massaler kiemen en daardoor de doorlevende planten onderdrukken. Men kan net voor het zaaien van type 2, doorlevende planten zetten in de toekomstige bloemenweide aan 1 plant per m2. Indien gekweekt in 2 L –pot hebben zij reeds een groter bladrozet en kunnen concurreren en gelijk bloeien met de type 2 planten. Kleine oppervlaktes kunnen volledig ingeplant worden aan 8 stuks per m2. De plantkeuze is dan veel uitgebreider en kan aangepast worden aan de locatie (zon – schaduw, nat- droog).Er zijn vele variaties mogelijk.

Bij het omzetten van grasland of gazon naar een doorlevende bloemenweide (type 3) zou men de bodem niet mogen omspitten. Men mag de hoeveelheid broeikasgas die hierbij in de atmosfeer komt niet onderschatten: spitten brengt zuurstof in de bodem , die bindt zich met de aanwezige organische koolstof en vormt koolstofdioxide. Vandaar dat de voorkeur uitgaat naar verschralend maaibeheer: aanwezige bloemen kunnen op de voorgrond komen en men kan extra inheemse vaste planten toevoegen(2L pot) .

Graag maken wij voor u een voorstel voor het verwezenlijken van uw bloemenweide en voor het inplanten met inheemse doorlevende planten.

Architectuur & Natuur

Architectuur kan niet zonder natuur. Natuur heeft geen architectuur nodig, zij gaat haar eigen gang. De natuur dient niet georchestreerd te worden, zij houdt zichzelf in stand, evolueert, verdwijnt en komt onder een nieuwe levensvorm terug. Ze heeft tijd, veel tijd. De natuur neemt alles in. Bouwsels en wegeniswerken worden groen en verweren. Open plekken worden dan ook onmiddellijk ingenomen. Je kan dus beter een samenlevingsverbond met die natuur afsluiten, in plaats van haar te bestrijden. Dit bespaart een heleboel tijd aan onderhoud, terwijl de biodiversiteit wordt verhoogd.

Tuin- en landschapsarchitectuur zorgt door middel van de juiste ruimtelijke indelingen, perspectieven, niveauverschillen en constructie-elementen, dat de tuin geen zootje ongeregeld is maar een geordend, stijlvol en tijdloos geheel. Een eigen paradijs.