Natuurlijke tuinen door natuurtuinen.be

Architectuur & Natuur

Architectuur kan niet zonder natuur. Natuur heeft geen architectuur nodig, zij gaat haar eigen gang. De natuur dient niet georchestreerd te worden, zij houdt zichzelf in stand, evolueert, verdwijnt en komt onder een nieuwe levensvorm terug. Ze heeft tijd, veel tijd. De natuur neemt alles in. Bouwsels en wegeniswerken worden groen en verweren. Open plekken worden dan ook onmiddellijk ingenomen. Je kan dus beter een samenlevingsverbond met die natuur afsluiten, in plaats van haar te bestrijden. Dit bespaart een heleboel tijd aan onderhoud, terwijl de biodiversiteit wordt verhoogd.
Tuin- en landschapsarchitectuur zorgt door middel van de juiste ruimtelijke indelingen, perspectieven, niveauverschillen en constructie-elementen, dat de tuin geen zootje ongeregeld is maar een geordend, stijlvol en tijdloos geheel. Een eigen paradijs.

35 jaar ervaring in natuurlijke tuinaanleg

Ruim 35 jaar zijn wij als tuinarchitect en aanlegger aan het werk in het creëren van groen allerlei. Na vele jaren aanleg van meerdere soorten tuinen zijn wij gegroeid naar een bedrijf dat zich toelegt op “natuurrijke tuinen”. Respect voor inheemse flora en fauna ligt ons nauw aan het hart. Onze aangelegde tuinen hebben een uitgesproken faunaminnend karakter met o.a. bloemenweides, amfibiënpoelen, bij- en vlindervriendelijke planten en bes- en vruchtdragende struiken voor vogels en mensen. Wij gebruiken nooit pesticiden, werken met de bestaande aanwezige grond waar groencompost, mycorrhiza en een mulchlaag de basis zijn om onderhoud en watergiften tot een minimum te beperken.

Daarnaast beschikken wij over een kleine kwekerij van planten en bomen die de inheemse fauna ten goede komt door hun bloemen en bessen. Ons assortiment bestaat zowel uit uitheemse soorten die een meerwaarde voor de fauna betekenen maar die we alleen rond de woning gebruiken als inheemse vaste planten, inheemse heesters, bomen  en planten van het voedselbos (een uitgebreid sortiment van niet courante eetbare bessen en vruchtstruiken/bomen).
Onze eigen tuin en kwekerij zijn het “levende” bewijs van deze natuurlijke trekpleister: Reeds 78 soorten vogels werden gespot met als hoogtepunt het settelen van een koppel torenvalken, bosuilen en kerkuilen binnen hetzelfde jaar. Daarnaast zijn de kolibri-vlinder en neushoornkevers steeds terugkerende gasten. Kikkers, salamanders, padden en libellen gebruiken op hun beurt de amfibiënpoel om hun nageslacht te verzekeren. 

We beschikken ook over een “planten-evolutiepad” in onze kwekerij. Dit biedt de mogelijkheid om via een wandelpad kennis te maken met de evolutie van de begroeiing in de Kempen door de eeuwen heen. Men ziet de plantensoorten veranderen van de oertijd tot nu, met een knipoog naar de planten van de toekomst.

Een bloemenweide in praktijk

Bloemenweides kunnen grofweg onderverdeeld worden in 3 categorieën.

Type 1 : TIJDELIJKE NATUUR:
éénjarige bloemenweide (o.a. klaproos, korenbloem, kamille, bolderik ) al dan niet gecombineerd:

 • met granen (wildakker).
 • Zaaien in september – oktober geeft bloei in mei, juni, juli.
 • Zaaien in april – mei geeft bloei in juli, augustus, september.
 • Maaien in maart geeft vogels in de winter zaden te eten en insecten een schuilplaats.
 • Na het maaien de grond licht losharken of verluchten.
 • Jaarlijks terug bij zaaien.

Type 2 TIJDELIJKE NATUUR:
kortlevende bloemenweide met eenjarige- en tweejarige (o.a. slangenkruid, teunisbloem, kaardenbol) en met vaste planten die vanaf het tweede jaar bloeien (o.a. margriet, lupinen, dagkoekoeksbloem).

 • Zaaien in april – mei geeft bloei van juni tot september – oktober.
 • Maaien in maart geeft vogels wintervoer en insecten een schuilplaats.
 • Na 3 à 4 jaar dient men de bodem ook los te harken en bij te zaaien. (Men kan ook jaarlijks 1/3 van de oppervlakte bewerken en bij zaaien)
 • Vergrassing? Ratelaar parasiteert op grassen en onderdrukt ze.
 • Oktober - november: maaien van vergraste deel, losharken en ratelaar zaaien.

Type 3 :DOORLEVENDE NATUUR:
Doorlevende bloemenweide of bloemrijk hooiland (o.a. beemdooievaarsbek, echte koekoeksbloem, grote pimpernel, beemdkroon)

 • Zaaien in april – mei of september – oktober, geeft pas bloei vanaf het 2de of 3de jaar.
 • Betreffende het maaien van een bloemrijk hooiland, raad ik aan om op onderstaande link te klikken. Op deze manier aan maaibeheer doen zorgt ervoor dat de bloemenweide GEEN ECOLOGISCHE VAL wordt. Hier wordt ‘SINUSBEHEER’ toegepast. Meer informatie.
 • Vergrassing? Ratelaar parasiteert op grassen en onderdrukt ze.
 • Oktober - november: maaien, losharken en ratelaar zaaien op vergraste deel.
 • Een weide met ratelaar pas half juli de 1ste maal maaien!!

Een doorlevende bloemenweide (type 3) is ecologisch het meest waardevol .Type 2 lijkt aantrekkelijk omdat het onmiddellijk bloei geeft. Een zadenmix van beide geeft echter weinig succes omdat type 2-planten overwegend pioniersplanten zijn die sneller en massaler kiemen en daardoor de doorlevende planten onderdrukken. Men kan net voor het zaaien van type 2, doorlevende vaste planten inplanten in de toekomstige bloemenweide aan 1 plant per m2 of meer. Indien gekweekt in 2 L –pot hebben zij reeds een groter bladrozet en kunnen concurreren en gelijk bloeien met de type 2 planten. Kleine oppervlaktes kunnen volledig ingeplant worden aan 8 stuks per m2. De plantkeuze is dan veel uitgebreider en kan aangepast worden aan de locatie (zon – schaduw, nat- droog).Er zijn vele variaties mogelijk.
Bij het omzetten van grasland of gazon naar een doorlevende bloemenweide (type 3) zou men de bodem niet mogen omspitten. Men mag de hoeveelheid broeikasgas die hierbij in de atmosfeer komt niet onderschatten: spitten brengt zuurstof in de bodem , die bindt zich met de aanwezige organische koolstof en vormt koolstofdioxide. Vandaar dat de voorkeur uitgaat naar verschralend maaibeheer: aanwezige bloemen kunnen op de voorgrond komen en men kan extra inheemse vaste planten toevoegen(2L pot) .